Prace badawczo-rozwojowe


W zakresie wyspecjalizowanej działalności, we współpracy z naszymi partnerami biznesowymi, proponujemy dokonanie przeglądu dotychczasowego modelu energetycznego funkcjonowania zakładu (energia elektryczna i cieplna).

Przeanalizujemy w ramach wspólnych prac konsultacyjnych sposób zasilania zakładu w energię elektryczną, energię cieplną i ciepłą wodę (zasilanie sieciowe, produkcja własna) oraz zdefiniujemy dotychczasowa sprawność energetyczną systemu.

Nasi specjaliści zaproponują skuteczny, kompleksowy program zasilania firmy w energię, przy wykorzystaniu najnowszych światowych technologii.
Efektem przeprowadzenia audytu będzie oferta zawierająca innowacyjne rozwiązania energetyczne, skutkiem których powinna być optymalizacja dotychczasowych kosztów przedsiębiorstwa w zakresie konsumpcji energii.
W kooperacji z naszymi partnerami prowadzimy działalność projektową i konsumpcyjną, łącznie z wykonaniem i uruchomieniem obiektów energetycznych

Siłownie dla energetyki rozproszonej i prosumenckiej

  • Turbozespoły o mocy 20kW do 100kW dla małych zakładów produkcyjnych i agroenergetyki
  • Turbozespoły o mocy 100kW do 1000kW dla małych zakładów energetycznych, małych zakładów przemysłowych, oczyszczalni ścieków i wysypisk śmieci
  • Turbiny wodne

Wysoko sprawne elektrownie 60+ (o sprawności powyżej 60%)

  • oferujemy innowacyjne rozwiązania energetyczne, skutkiem których następuje optymalizacja dotychczasowych kosztów przedsiębiorstwa w zakresie konsumpcji energii.

Jeśli chcesz przeprowadzić audyt w swoim zakładzie, skontaktuj się z nami!

Kontakt
Przykłady projektów turbozespołów gazowych pracujących według autorskiego zmodernizowanego obiegu cieplnego dla energetyki rozproszonej i prosumenckiej.
Przykład zaprojektowanego powietrznego układu magazynowania energii.
Zespół opracował oryginalny układ powietrznego magazynowania energii turbozespołami niewielkich mocy (wariantowo ok. 6MW i ok. 150kW.