Szkolenia


W związku z rosnącym zapotrzebowaniem na usługi wspierające rozwój pracowników, HR Invest proponuje swoją ofertę szkoleniową zaprojektowaną z myślą o bieżących wyzwaniach rynku.

HR Invest organizuje szkolenia zamknięte, przeprowadza warsztaty i treningi w zakresie zarządzania, komunikacji, sprzedaży, zagadnień technicznych. Rozwijamy kompetencje profesjonalistów, przeprowadzamy kreatywne warsztaty dla dzieci i młodzieży, pomagamy wzmacniać pozycję rynkową kandydatów do pracy.

tematyka efektywności

 • Skróty klawiszowe, szybsza praca – praktyczne warsztaty dla pracowników biurowych i urzędów (8h)
 • Zwiększenie sprzedaży poprzez zapewnienie komplementarności usług (4-8h)
 • Organizacja nowego biura – od wynajmu powierzchni po ostatniego członka zespołu (8-24h)
 • Skuteczna sprzedaż telefoniczna, zwiększenie sprzedaży poprzez zapewnienie komplementarności (4-8h)
 • Profesjonalna rekrutacja oraz weryfikacja kompetencji kandydatów (8-16h)
 • Kreatywność – ćwiczenia i nauka poszukiwania nowych rozwiązań (4-8h)

tematyka dla młodzieży

 • Pierwsza praca – prawa i obowiązki (4-8h)
 • Pracownik kancelaryjno-biurowy – szkolenie kompetencji zawodowych (16-40h)
 • Sekretarka-asystentka – szkolenie kompetencji zawodowych (16-40h)
 • „Klucz do kariery” – warsztaty przygotowania zawodowego dla młodzieży licealnej (4-8h)
 • “Sztuka komunikacji” – teoria i trening postawy asertywnej dla młodzieży licealnej (2-8h)
 • “Równy z równym” – warsztaty przeciwdziałania dyskryminacji dla młodzieży licealnej (2-8h)
 • “Rywalizacja w strategii fair play” – warsztaty z elementami gier planszowych dla młodzieży licealnej (4-8h)

tematyka kadrowa i bhp

 • Praktyczne aspekty RODO (4-8h)
 • ABC małego biznesu (8-16h)
 • ABC przedsiębiorczości z elementami KP i przepisami BHP (24-40h)
 • Specjalista ds. kadr i płac (24-40h)
 • Tworzenie i zarządzanie ZFŚS (4-8)
 • Tworzenie dokumentów firmowych, regulaminów i rozporządzeń (8-16)
 • Szkolenie wstępne BHP dla stażystów i nowozatrudnionych (3-8h)
 • Szkolenie z ochrony przeciwpożarowej (4-8h)
 • Szkolenia okresowe BHP dla robotników, pracowników inżynieryjno-technicznych, kierowników (8-16h

tematyka zarzadzania

 • Agencja Pracy – od zgłoszenie po pierwszy kontrakt (16-24h)
 • Development center – diagnoza i rozwój własnego zespołu, szkolenie dla wewnętrznego działu HR (8-16h)
 • Wynajem pracowniczy – zagadnienia formalno-organizacyjne (8-16h)
 • Kafeteria wynagrodzeń – materialne i niematerialne czynniki motywujące (4h)
 • Motywowanie pracowników – praktyczny trening motywowania (2-4h)
 • Autorytet i wywieranie wpływu (4-8h)
 • Zarządzanie konfliktem (2-4h)
 • Metodologia prowadzenia spotkań działu (4-8h)
 • Konstruowanie skutecznej krytyki, warsztat dla kadry zarządzającej (4-8h)
 • Monitorowanie i monitowanie. Osiąganie zamierzonych rezultatów zespołu pracowniczego (4-8h)

Jak pracujemy?

Reagujemy na wszelkie sugestie naszego Klienta w celu dostarczenia usługi odpowiadającej określonym wymaganiom.

1. Analiza potrzeb Klienta

Do każdego projektu szkoleniowego podchodzimy indywidualnie. Analizujemy bieżący sposób działania firmy lub organizacji i porównujemy go z oczekiwaniami im stawianymi. Pod tym kątem nasi specjaliści przygotowują program, materiały szkoleniowe oraz ćwiczenia.

2. Projektowanie szkolenia

Nasze szkolenia dostosowane są do celów, potrzeb oraz aktualnej sytuacji zespołu. Swoje projekty szkoleniowe przygotowujemy indywidualnie. Zarówno program, jak i ćwiczenia dopasowane są do specyfiki grupy docelowej. Pod uwagę bierzemy misję i strategię firmy, strukturę organizacyjną, stanowiska i zakres zadań poszczególnych pracowników.

3. Przeprowadzenie szkolenia

Szkolenia przeprowadzamy na terenie siedziby Klienta, w naszej sali konferencyjnej w Gdańsku lub w zewnętrznych salach szkoleniowych – zależnie od potrzeb i wymagań naszych Klientów. Szkolenia prowadzimy w niewielkich grupach (8-14 osób), w formie aktywnych warsztatów, obejmujących symulacje, ćwiczenia zespołowe, case study.

4. Ocena szkolenia

Po każdym szkoleniu prosimy uczestników o ewaluację warsztatów i trenera na przygotowanych ankietach. Ma to na celu doskonalenie sposobu przeprowadzania warsztatów i projektowania ćwiczeń, a także ciągłe podnoszenie umiejętności naszych trenerów. Zależy nam również na sprawdzeniu efektywności szkolenia.

Kluczowe korzyści

N

Zwiększenie retencji pracowniczej poprzez inwestowanie w pracowników

N

Poprawa efektywności pracy dzięki nabywaniu nowych umiejętności

N

Zdobycie lepszej pozycji na rynku poprzez podniesienie swoich kwalifikacji zawodowych

Napisz do nas


Zapraszamy do kontaktu z działem sprzedaży.
Kontakt