Komunikat dotyczący zakończenia postępowania ofertowego nr 01/11/2022.

Szanowni Państwo,

Informujemy, że w odpowiedzi na zapytanie ofertowe nr 01/11/2022 wpłynęła jedna oferta – Wydziału Inżynierii Mechanicznej i Okrętownictwa Politechniki Gdańskiej.

Oferta wpłynęła 10 listopada 2022 roku o godz. 15.26.

W związku z faktem, że oferta wpłynęła w prawidłowym czasie oraz spełniła wszystkie wymogi, została wybrana do realizacji.

Nazwa wybranego wykonawcy: Wydział Inżynierii Mechanicznej i Okrętownictwa Politechniki Gdańskiej.

Siedziba wybranego wykonawcy: ul. Narutowicza 11/12, 80-233 Gdańsk.

Cena zamówienia: 199.000,00 PLN netto (244.770,00 PLN brutto).

 

Komunikat dot. wyboru wykonawcy prac badawczo-rozwojowych

Szanowni Państwo,

W związku z realizacją projektu pt. „Wind Turbine Trainer” – innowacja procesowa w kształceniu techników turbin wiatrowych” w ramach „μGranty B+R dla przedsiębiorstw” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej 01. Komercjalizacja wiedzy, Działania 01.01. Ekspansja przez innowacje, Poddziałania 01.01.01. Ekspansja przez innowacje – wsparcie dotacyjne”, zapraszamy do udziału w postępowaniu ofertowym na przeprowadzenie prac badawczo-rozwojowych w ramach projektu „Wind Turbine Trainer – innowacja procesowa w kształceniu techników turbin wiatrowych”.

Zapytanie ofertowe opublikowano w dniu 2 listopada 2022
Termin składania ofert wyznaczono do 14 listopada 2022 (godzina 16:00)

Załączniki:

HRIE – Zapytanie ofertowe nr 01-11-2022

HRIE – Zał nr 1 – formularz oferty

HRIE – Zał nr 2 – oświadczenie wykonawcy – brak powiązań

HRIE – Zał nr 3 – wzór umowy z wykonawcą

HRIE – Zał nr 4 – oświadczenie wykonawcy – wykluczenia

HRIE – Zał nr 5 – oświadczenie wykonawcy – spełnienie warunków udziału