“Nie wystarczy dużo wiedzieć, żeby być mądrym”

– Heraklit z Efezu

W czerwcu bieżącego roku, przedstawiciele firmy HR Invest podjęli się przeprowadzenia dwutygodniowego cyklu warsztatów o tematyce zawodowej dla młodzieży gimnazjalnej. Dzielili się swoją wiedzą i doświadczeniem na temat rynku pracy i pozytywnego rozpoczęcia pierwszych doświadczeń zawodowych.

Interpretacja słów pana Heraklita w naszym rozumieniu oznacza, że poza przyswajaniem dużej ilości wiedzy, warto również poświęcić swój czas na część warsztatową przyswajania nowych wiadomości.