“Wszystko jest jednością.”

– Heraklit z Efezu

Dzięki jednej z dobrych dusz biurowych, zespół HR Invest Energy świętował tradycyjny zwyczaj spożywania tłustego pokarmu w pewien bardzo konkretny czwartek. Metaforycznie, staliśmy się jednością z pączkami, co wpisuje się w powyższą myśl Efeskiego filozofa Heraklita.