“Kto nie spodziewa się niespodziewanego, ten nie odkryje go”

– Heraklit z Efezu

Zespół HR Invest, korzystając z nieocenionej pomocy Joanny Sawickiej, trenera i certyfikowanego coacha, zakończył w dniu wczorajszym trzydniowe szkolenie opracowując strategię działania i role w zespole dla nadchodzących zadań. Poniżej przedstawiamy graficzny efekt jednego z ćwiczeń rozwijających kompetencje komunikacyjne.

Pan Heraklit z Efezu NIE BYŁ obecny podczas szkolenia.