“Bądź odważny, gdy rozum zawodzi, bądź odważny
w ostatecznym rachunku jedynie to się liczy.” – Zbigniew Herbert

Joseph Schumpeter, któremu przypisuje się wprowadzenie w latach 30. XX wieku pojęcia innowacji, przekonywał, że wdrażanie nowoczesnych, często wyprzedzających swoje czasy rozwiązań, jest dla biznesu ważniejsze niż duży zastrzyk kapitału. Za innowacje uważał wprowadzanie na rynek nowych produktów, wdrażanie nowych metod produkcji, znalezienie nowego rynku dla produktów już istniejących, znalezienie nowych surowców lub opracowanie nowych zasad organizacji przedsiębiorstwa.

Po ponad osiemdziesięciu latach idee Schumpetera uważane są przez biznes niemal za oczywiste, co wciąż nie znaczy, że wszyscy po nie sięgają. Innowacje przyjęło się zaś dzielić na 4 kategorie – produktowe, procesowe, organizacyjne i marketingowe. „Ja przychylam się do stwierdzenia, że innowacja to przyszłość, która już nadeszła” – mówi Filip Kowalski, główny menedżer ds. energii i zasobów naturalnych w firmie SAP. I wskazuje, że Polska mogłaby w kwestii innowacji robić dużo więcej niż dziś.

materiał źródłowy: https://www.euractiv.pl/section/energia-i-srodowisko/news/jakie-innowacje-potrzebna-sa-polskiej-energetyce/